Chór "Łezki"


Szkoła w obiektywie


1.02.2007 r. aula Gimnazjum w Uściu Gorlickim wypełniona była ponad 250 uczestnikami imprezy "Tradycje Bożonarodzeniowe naszego regionu" realizowanej w ramach projektu "Skarbiec Łemkowszczyzny" finansowanego z Programu Rzeczpospolita Internetow@ , Fundacji Grupy TP oraz Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (UNDP).

Wśród zaproszonych gości: władz samorządowych, radnych, rodziców, mieszkańców wsi byli obecni: dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły w Malcovie na Słowacji wraz z radą pedagogiczną oraz przedstawicielki programu Rzeczpospolita Internetow@ panie: Daria Żebrowska - koordynatorka Programu i Dorota Kostowska - asystentka Programu.

Impreza miała na celu zaprezentowanie społeczności lokalnej i młodzieży szkolnej zwyczajów bożonarodzeniowych i kolęd przodków. Uczniowie samorządu szkolnego prowadzący uroczystość w języku polskim i łemkowskim przybliżyli uczestnikom tradycje związane z Bożym Narodzeniem, zwracając uwagę na to, że kulminacyjnym punktem przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia, która w Polsce rozpoczyna się uroczystą wieczerzą, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Podkreślili, że zwyczaj ten jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze i jest przestrzegany do dzisiaj w rodzinach katolickich. Wieczór wigilijny, który zaczyna się od modlitwy, składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem oznaczającym wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich, uczy, że nawet ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliźnim, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi, jedna skłóconych.

Zwyczaje Bożego Narodzenia prezentowane przez konferansjerów przeplatane były kolędami w języku polskim i łemkowskim w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Anny Dubec. Po krótkim wprowadzeniu przez młodzież, zaproszonym gościom swoje programy artystyczne zaprezentowali: dzieci z Małej Szkoły w Kunkowej i Bielance, uczniowie Szkoły Podstawowej w Gładyszowie, chór "Zoria", grupa kolędnicza z Dominikowic, orkiestra dęta z Brunar i prawosławny chór diecezji przemysko - nowosądeckiej Irmos.

Trzygodzinny koncert wprowadził zgromadzonych gości w świat kolęd wywodzących się z regionalnej tradycji Podkarpacia i Łemkowszczyzny. Muzyka cerkiewna oczarowała i uduchowiła słuchaczy kolęd, a prezentacja zwyczajów bożonarodzeniowych dostarczyła uczestnikom spotkania wielu wrażeń i informacji związanych z okresem Bożego Narodzenia. Orginalne stroje i żarty grupy kolędniczej wywołały wiele emocji i śmiechu.

Po części artystycznej degustowano potrawy wigilijne sporządzone według tradycyjnych przepisów Łemków i Pogórzan: kutię, kiesełycię, (żur owsiany na zakwasie chlebowym jedzony z ziemniakami), kapustę z grochem, fasolę, grzyby, pierogi z kapustą, pierogi ze śliwkami, kluski z makiem, ryby, barszcz z uszkami, juchę (kompot z suszonych owoców), chleb z czosnkiem. Honorowe miejsce na stole zajmowały opłatek i prosfora. Wspaniały zapach i smak wszystkich wigilijnych specjałów podkreślił bogactwo kultury łemkowskiej i pogórzańskiej.

Degustacja potraw wigilijnych w Gimnazjum w Uściu Gorlickim zakończyła okres bożonarodzeniowy, który w kościele katolickim trwa do 2, a w cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej do 15 lutego. Na zakończenie imprezy, dyrektor szkoły mgr inż. Irena Woźniak podziękowała uczniom, nauczycielom i wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu spotkania za zaangażowanie się w działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Podkreśliła, że prezentacja zwyczajów bożonarodzeniowych wykształci i utrwali wśród młodzieży i całej społeczności postawę tolerancji, otwartości i przyczyni się do promocji regionu.


Chór "Irmos"


   Webmaster: Bogdan Matała