Fundacja Grupy TP


Szkoła w obiektywieProjekt "Skarbiec Łemkowszczyzny" finansowany przez Fundacje Grupy TP i UNDP, realizowany w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa został opracowany przez panie: dyrektor gimnazjum Irenę Woźniak i Barbarę Koszyk.

Ma on na celu:

  1. Zainteresowanie młodzieży przeszłością i teraźniejszością swojego regionu, jego wielokulturowością,
  2. Kształtowanie postaw patriotycznych,
  3. Rozwijanie zainteresowań i pasji, stworzenie twórczej postawy wobec Internetu.

W ramach realizacji projektu przewidziano:

  • Prezentację Tradycji Bożonarodzeniowych Regionu, podczas której przedstawione zostaną zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem wśród Polaków i Łemków, występy chórów i degustacja potraw wigilijnych typowych dla naszego regionu,
  • Prezentacje tradycyjnego rękodzieła,
  • Warsztaty dla młodzieży, podczas których poznają pieśni i piosenki śpiewane przez swoich dziadków,
  • Warsztaty dla nauczycieli, na których poznają możliwości wykorzystania programów komputerowych w nauczaniu,
  • Wycieczki dla uczniów do miejsc, gdzie zgromadzono zabytki kultury łemkowskiej i pogórzańskie.

Efektem naszych działań będzie stworzenie strony internetowej, na której zostaną przedstawione "skarby" naszej Małej Ojczyzny. Na realizacje projektu nasze gimnazjum otrzymało 23 998 złotych oraz notebook, aparat cyfrowy, kamerę internetowa, projektor multimedialny i ekran do prezentacji na kwotę 10 tys. zł. oraz 12 używanych komputerów w formie darowizny. Termin realizacji projektu: 1.12.2006 - 30.04.2007


Rzeczpospolita Internetowa


   Webmaster: Bogdan Matała