Urząd gminy


Szkoła w obiektywie


English      
Walory przyrodnicze Walory zdrowotne Ślady przeszłości Walory turystyczne

Uście Gorlickie jest gminą turystyczno - uzdrowiskową o wysokich wartościach przyrodniczych, zdrowotnych i kulturowych, położoną w zachodniej części pasma Beskidu Niskiego.

Obszar gminy charakteryzuje się przewagą dzikich terenów leśnych (ok. 60%), górzystym ukształtowaniem terenu z rozległymi łąkami i pastwiskami, malowniczymi przełomami rzek i potoków. Pasma górskie to długie grzbiety pokryte lasami o składzie gatunkowym zbliżonym do naturalnego z udziałem głównie jodły i buka. Występują tu czyste, naturalne środowisko przyrodnicze, unikalne gatunki roślin i zwierząt. Bytują tutaj: nadobnica alpejska, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, sowy, sokoły - głównie pustułki, bóbr, wydra, czasem pojawia się także ze słowackich lasów niedźwiedź brunatny. Duże drapieżniki tego obszaru reprezentują będące pod całkowitą ochroną wilk i ryś, drobne ssaki to borsuki, kuny leśne, łasice, tchórze, jeże, rzadziej gronostaje. Bogaty jest świat gadów i płazów. Można spotkać żmiję, zaskrońca, gniewosza, padalca, salamandrę, traszki, kumaki, kilka gatunków jaszczurek.


Cerkiew i kościół w Uściu


   Webmaster: Bogdan Matała